Kontakt

Tomáš Wackenreuther - +420 777 960 960

                                   + 420 311 610 103

e-mail :   savate@seznam.cz 

           savate.savate@gmail.com